Coneta s.r.o. Otrokovice - Obchodní podmínky

Kategorie

Akční nabídka

Všechny slevy

  • I. Základní ustanovení

   Prodávající:
   Coneta s.r.o., se sídlem: areál Toma a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice, IČO: 15548911, DIČ: CZ15548911, zapsaná v obchodním rejstříku KOS Brno, oddíl C, vložka 969 zabývající se prodejem jak dalším prodejcům, tak i přímým zákazníkům. 

   Kupující:
   1) Spotřebitel (přímý zákazník)
   Předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, např. adresu, místo dodání, bankovní spojení apod. Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
   Předmětem prodeje jsou pouze kosmetické prostředky, kosmetické, manikúrní a pedikérské nástroje, čistící a dezinfekční prostředky, určené k přímé spotřebě a nevyžadující odbornou kvalifikaci při aplikaci, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího.
   Prodejní cena  všech těchto prostředků bude  navýšena oproti velkoobchodní ceně  o maloobchodní přirážku  ve výši 15 %.


   2) Právnická osoba, živnostník, další prodejce
   Předává prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, regist

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  raci DPH a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující bere na vědomí, že mu koupí výrobků, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo jeho partnerských firem.

  II. Bezpečnost a ochrana informací

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy

  dodání).

  III. Pracovní doba

  Objednávky přes internet a faxem jsou přijímány nepřetržitě, telefonické objednávky od 7 do 15 hod (dále záznamník), pracovní doba ve velkoobchodním i maloobchodním skladu je v pracovní dny od 7 do 15 hodin.

  IV. Ceny

  Platné aktuální velkoobchodní ceny jsou uvedeny internetovém ceníku.
  Ceny uvedené v tištěném katalogu Coneta,  platí vždy v okamžiku vydání katalogu, viz datum ceníku v katalogu. S ohledem na možné změny cen je skutečná cena zboží je určena aktuálním internetovým ceníkem Kupující kupuje za cenu platnou v okamžiku objednávky. Ceny jsou vždy konečné, prodávající je plátce DPH.

  V. Objednávání zboží

  Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo  e-mailem termín dodání.

  S ohledem na možné změny cen je skutečná cena zboží  určena aktuálním internetovým ceníkem. Kupující kupuje za cenu platnou v okamžiku objednávky. K této ceně se přípočítává částka  za přepravu, která se stanoví ve firmě dle aktuální váhy zboží a aktuálního ceníku přepravy.

  Při platbě předem Vám připravíme zboží, zašleme e-mailem proforma fakturu, kterou proplatíte na náš účet uvedený na proforma faktuře. Po připsání platby na náš účet Vám ihned zboží zašleme.Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu na:  www.coneta.czwww.coneta.eu
  • elektronickou poštou na adrese coneta@coneta.cz
  • písemně
  • faxem:  +420 577 663 691
  • telefonicky:  +420 577 663 668,  + 420 603 889 416

  V případě objednávky prostřednictvím elektronického obchodu a elektronickou poštou uveďte následující údaje: • obchodní jméno a sídlo kupujícího:
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  • spolu s první objednávkou nám zašlete kopii živnostenského listu
  • kód a název zboží dle ceníku
  • jednotkovou cenu
  • způsob odebrání a dopravy

  • dodací adresu
  • kontaktní osobu
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
  Prosíme, uvádějte vždy své správné  telefonní číslo - bez něj nelze zásilku  doručit!

  Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit 24 hodin před expedicí e-mailem na adresu coneta@coneta.cz s přesnou specifikací objednávky, nebo telefonicky s jmenovitým potvrzením pracovníka skladu. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo na úhradu nákladů na nepřevzatou zásilku (poštovné, balné, atd.).

  VI. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

  Odstoupení od smlouvy může pouze spotřebitel (přímý zákazník) viz bod. I.1. Základního ustanovení.
  V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.9.2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  a) Písemně, e-mailem, faxem s přesnou specifikací dodávky a požadavkem na vrácení peněz a   bankovním účtem kupujícího.
  b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
  c) Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu výrobku, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Doporučuje se zboží pojistit.

  Zboží vrácené dobírkou nebude převzato!

  V případě nedodržení některé z uvedených podmínek má prodávající právo odmítnout vrácené zboží a účtovat kupujícímu případné náklady vzniklé s neoprávněným vrácením zboží.

  VII. Platební podmínky

  • platba předem bankovním převodem. Platba předem bankovním převodem se platí až  po obdržení proformo faktury!

  • platba hotově
  • platba na dobírku 

  • u nábytku vyžadujeme vždy platbu předem (pošleme vám proformofakturu)


  Akční ceny - sleva se nevztahuje na žádné další slevy.


  Při doručení zboží  na dobírku  přebírá hotovost od zákazníka přepravce, který vypisuje i stvrzenku o
  převzetí hotovosti, která je nedílnou součástí faktury a slouží jako potvrzující doklad její úhrady.
  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

  VIII. Dodací podmínky

  Zboží dle přijaté objednávky je odesláno nejpozději do 5 pracovních dnů. Zboží, které není momentálně skladem je zákazníkovi sděleno a dohodnuto další řešení, jinak je na nedodané zboží nutno vystavit novou objednávku.

  Zboží hodnotě nad 1.500,- Kč bez DPH je v rámci České republiky zasíláno bezplatně.
  Dopravné je účtováno pouze u veškerého nábytku a příslušenství.
  Zboží je odesíláno jako obchodní balík PPL nebo Českou poštou, ceny dopravy jsou stanoveny v obchodních smlouvách s přepravci. Přepravu nábytku zajišťuje přímo výrobce a cena dopravy je
  účtována individuálně dle skutečných nákladů zvoleného přepravce.
  Ceny na Slovensko jsou kalkulovány dle specifických vlastností charakteru a hodnoty zboží a balného.
  Odeslání a dodání zboží je po dohodě je po dohodě kupujícímu avizováno včetně hodnoty zásilky.

  Kupující musí ve vlastním zájmu bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost dodávky, poškození balíku či obalu) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
  Dodací podmínky na nábytek jsou odvislé od výrobních kapacit a termínů výrobce. Proto jsou klientům potvrzovány individuálně, dle charakteru zboží.

  IX. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

  X. Závěrečná ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktualizováno dne 8. 3.2010.


DomůDomůKošík  

(prázdný)

Hledat