Coneta s.r.o. Otrokovice - Reklamační řád

Kategorie

Akční nabídka

Všechny slevy

    REKLAMAČNÍ ŘÁD

    1) Odstoupení od smlouvy uzavřené způsobem „ internetový obchod“.

    Je podrobně popsáno ve Obchodních podmínkách (OP), část I.1. část VI.

    2) Reklamace zboží

    Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné lhůty prokázat nabytí zboží pomocí dokladu o koupi a záručního listu vystaveného prodávajícím.Vyžaduje-li to typ a povaha výrobků, je na zboží vystaven záruční list.Umožňuje-li to povaha výrobku postačuje místo záručního listu doklad o koupi vystavený prodávajícím. Zákazník uplatňující reklamaci pošle zboží čisté a s kompletní dokumentací, tj.doklad o nabytí a záruční list, byl-li k tomuto zboží vystaven, popis vady, která je předmětem reklamace a potřebné kontaktní údaje. Je-li reklamujícím spotřebitel (přímý zákazník) – viz VOP, část I.1., je reklamace vyřizována ve smyslu Občanského zákoníku č.40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. Je-li reklamujícím právnická osoba, živnostník, další prodejce – je reklamace vyřizována ve smyslu Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. a dle VOP, záručních listů, servisních podmínek a jiných písemně ustavených dokumentů prodávajícího. V případě neoprávněné reklamace přísluší prodávajícímu právo uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s neoprávněnou reklamací. Neoprávněnou reklamací se rozumí reklamace, která byla uplatněna po skončení zákonné lhůty, nebo závady, které byly způsobeny nešetrným zacházením, nepostupováním podle návodu k výrobku, záručních listů, nesprávným skladováním a vady vzniklé běžným používáním.


DomůDomůKošík  

(prázdný)

Hledat